VÝBOR PRO AUDIT
Vzhledem k tomu, že k datu 28. dubna 2020 došlo k delistingu cenných papírů z Burzy cenných papírů Praha, tj. regulovaného trhu, jsme od tohoto data přestali být subjektem veřejného zájmu. V důsledku těchto skutečností došlo ke zrušení výboru pro audit.