Uchovatel hodnoty peněz v době krize

graf nemovitost

Turbulentní vývoj investičního trhu, propad akcií a zmražení ekonomiky přináší stále více otázek a žádné záruky. V posledních týdnech jsme zavalení otázkami typu: Je vhodná doba na investování? Do čeho mohu investovat? Jaké jsou konzervativní způsoby investování?

Při zodpovězení všech otázek našich investorů se vždy opíráme o pevná data a vycházíme ze zásadních milníků naší historie. Propojení dat, vědomostí a zkušeností nám pomáhají predikovat možný vývoj jak investičního, tak i realitního trhu.

Investujeme do pevných základů

Z psychologického pohledu jsou lidé otevřenější do investic hmotného charakteru, především v podobě zlata, stříbra, ropy a také nemovitostí. Právě nemovitosti jsou označovány za konzervativní způsob investování. V českém prostředí představují nemovitosti stabilní hodnotu, která v čase poměrně plynule narůstá. Vývoj cen nemovitostí v letech 2011 – 2018 je vidět na následujícím grafu, který byl zpracován Českým statistickým úřadem.

Zdroj: Český statistický úřad (2019)

Vývoj cen nemovitostí v letech 2011 – 2018 (Jde o indexy, kdy bazickým rokem je 2010, průměr 2010 = 100)

Důležité je také zmínit, že nemovitosti jsou i zajímavou protiinflační investicí, neboť v okamžiku, kdy významněji roste cenová hladina, růst cen nemovitostí zpravidla tuto inflaci překoná. V případě nemovitostí nemůžeme hovořit o rychlém zbohatnutí a výdělku, avšak můžeme o nemovitostech hovořit o pravidelném stabilním výnosu v řádu jednotek % ročně i v dobách, kdy akciové trhy zažívají velkou volatilitu.

Pohled vedení Europa Investment Property

„S našimi investory se soustředíme na nemovitosti s jasným nájemníkem nebo jasným kupujícím. Zaměřujeme se na ubytovací zařízení, studentské apartmány, startovací bydlení, hotely, development velkých územních celků. Proč nyní investovat např. do mix developmentu: hotel v Budapešti nebo Apartmány v Harrachově? Protože máme nájemníka a kupujícího za ceny před krizí, ale další 2 roky budeme stavět za ceny v krizi, čili levněji a předávat k užívání budeme po krizi.“ Komentuje momentální situaci předseda představenstva Europa Investment Property Ondrej Spodniak.